Juhatuse otsused

HOK üldkoosolek 26.11.2021.a. Kinnitati MTÜ Hiiumaa Orienteerujate Klubi arengukava 2022-2026.a. HOK arengukava

 

HOK-i juhatuse koosolekul nr.11 26.01.2021.a. otsus nr.14 : Kehtestada Hiiumaa sisestel võistlustel v.a. karikavõistlus, mitte klubi liikmetele stardimaks üks võistlus 5.- eurot alates vanuseklassid MN20.

 

MTÜ HIIUMAA ORIENTEERUJATE KLUBI
2020.AASTA ORIENTEERUMISNELJAPÄEVAKUTE
LÄBIVIIMISE REEGLID EV Valitsuse poolt kehtestatud eriolukorras. 06.05.2020

 

Koosoleku pr.nr.6 02.01.2020 p.nr.1: kehtestada isikliku sõiduauto kasutamise hüvitamisel kilomeetri hinnaks 0.15 senti. Avalduse laekumisel otsustab HOK-i juhatus iga kord konkreetselt kas avaldus rahuldada või ei.

 

HOK üldkoosolek 7.12.2019.a. otsustas klubi liikmemaksu ja neljapäevakute stardimaksu jätta muutmata. Seega 2020.a. maksta HOK-ile liikmemaksu kuni MN12 ning MN 70 ja vanemad 0.- eurot, MN14-20  2.- eurot, MN21-65 20.- eurot. Neljapäevaku stardimaks alates MN21 klassist üks kord 3.- eurot. Soodustasu liikmemaks ja NE-kud kokku ühe korraga tasumisel 65.- eurot, tasumise tähtaeg 27.aprill.

 

Koosoleku pr.nr. 5  17.10.2019.a. p.nr.1: Eesti meistivõistlustel osalemisel tasub HOK klubi noorte, Anu Saue ja Kristi Heilmani stardimaksud ning HOK-i teatevõistkondade stardimaksud. Sõidukulud hüvitada noortega  sõitmisel /bensiin, praamipiletid/, kui transport on organiseeritud klubi poolt. Kui klubi poolt organiseeritud transpordivahendis kohti kõigile ei jätku, siis tasuda sõidukulud ka sellel, kes ülejäänud noortega sõidab.