Tunnustus Eda Tärgile

Eda Tärki tunnustati EOK ja EMSL “Jõud” tänukirjadega silmapaistva pikaajalise töö eest spordile arendamisel Hiiumaal!
Kogu klubi kiidab ja tänab!