30. Etteandevõistlus Hütis

23.juuni toimub traditsiooniline Etteandevõistlus Hütis(esmakaardistus)
Esimesena stardib kõige vanem võistleja ja iga noorema võistleja stardiaeg sõltub tema sünniaastast. Esikolmiku moodustavad esimesena finišijoone ületanud jooksjad.

Start kell 13.00

Klassid: MN21
Aasta stardivahe: 30 sekundit
Pöördepunkt: 1995 (25)

Tähistus Hüti- Käina teelt.
Eelregistreerimine kuni 20.06. siin.

Päevakud algavad

Lugupeetud orienteerujad.

Vastavalt Hiiumaa vallavalitsuse korraldusele 6.maist 2020.a. nr.245 alustame orienteerumisneljapäevakute läbiviimisega 14.mail Paladel spordihoone juures. Kalenderplaan jääb samaks, kokku on kavas 20 neljapäevakut.
Päevaku läbiviimisel peavad korraldaja ja osavõtjad järgima Hiiumaa valla heakorrareegleid. Samuti Paolitsei- ja Piirivalveameti nõudeid:
1. Võisteldakse individuaalselt
2. Start on avatud kella 17.00- 19.00, start ei toimu üheaegselt.
3. Päevaku käigus tuleb täita eriolukorraga kehtestatud piiranguid: osalejatel tuleb hoida üksteisega 2 m vahet seda ka maastikul ja kontrollpunktides, haigusnähtudega isikud ei tohi osaleda, osavõtjatel tuleb kasutada isiklikke vahendeid- kompass, joogipudel, kirjutusvahend radade kaarditele kandmisel, kilekott kaardi jaoks; vältida tuleb kätlemist, kallistamist jt. otseseid kontakte, et takistada võimalikku piisknakkuse edasikandumust, kaitsemakside ja muude isikukaitsevahendite kasutamine on vabatahtlik.
4. Korraldaja tagab osavõtjatele kohapeal desifitseerimisvahendite olemsolu ja rendi SI-pulkade desifitseerimise peale igat kasutamist.
5. Korraldaja tagab igale osavõtjale kaardi koos radadega. Kaardite korduv kasutamine ei ole lubatud.
6. Korraldaja desifitseerib SI-jaamad ning kontrollpunkide tähised ja vaiad peale igat päevakut.
7. Korraldaja jälgib, et isikud ei koguneks gruppidesse ega jääks peale tegevusi tegevusalale.
8. Korraldaja jälgib, et riskirühma kuuluvate iskute- vanemaealised ja lapsed, kokkupuude teiste isikutega oleks minimaalne.

Start on avatud kella 17.00- 19.00, finiš suletakse 20.00. Kell 19.00 loositakse osalenud laste vahel välja kolm šokolaadi.
Stardimaks on täiskasvanutele 2.- eurot üks päevak. Kui EOL alustab RMK päevakute sarjaga, siis on juuli ja augustis stardimaks täiskasvanutele üks päevak 3.- eurot.
Neljapäevakute reeglid on kirjas HOK-i kodulehel juhatuse otsuste lingi all.

Palume registreerida ennast neljapäevakute rajameistriks siin!

Alustame vanemate püsiradade eemaldamisega 10.05. Viimane püsirada toimub 11-24.05 Kärdlas koostöös EOL-iga seoses orienteerumisnädalaga. 

Palume üle kanda HOK-i 2020.a. liikmemaks HOK-i a/a-le: MN kuni 12, MN 70 ja vanemad 0.-, MN 14-20 2.- eurot, MN 21- 65 20.- eurot. Samas võib üle kanda ka neljapäevakute stardimaksu, summa otsustab igaüks ise. Tänan!

HOK-i juhatus