Lahkus Arvo-Jüri Rist

16.aprillil lahkus meie seast Arvo- Jüri Rist, kauaaegne Hiiumaa spordijuht, sportlane, kabeklubi eestvedaja ja orienteeruja.
Mitmekülgse tööd eest Hiiumaa spordielus premeeriti Arvo-Jürit Kultuurkapitali Hiiumaa ekspertgrupi elutöö preemiaga 2004.a. ja preemiaga” Tänu ja kummardus” 2017.a.
Suured tänud sulle Arvo-Jüri tehtu eest! Siiras kaastunne lähedastele.

Hiiumaa orienteerujad