Uued Si-jaamad

Kohaliku omaalgatuse programm toetas Hiiumaa Orienteerujate klubi meetme 2 kaudu. Meetme 2 (elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamine) kaudu toetatakse tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse. Hiiumaa Orienteerujate klubi soetas neljapäevakute läbiviimiseks SI-jaamade komplekti. Toetuse summa 1550,28 eurot.