Tulemused_26.10.2017

ORIENTEERUJAD. Edastame teile juhatuse ja üldkoosoleku otsused.

HOK-i juhatuse koosolekul 08.jaanuaril 2017.a. pr.nr.1 otsustati:

P.1. 2017.aastal maksab HOK Eesti meistrivõistluste osalemiskulud kuni 20.a. noorte eest. Alates MN 21 klassist maksab iga klubi liige ise EMV -stega seotud kulud ja registreerib ise ennast võistlusteks. Eranditeks on Toivo saue, Anu Saue, Kristi Heilman ja Toomas Mast, kellede EMV-ste võistlussõitudega seotud kulud kannab klubi. Teatevõistkondade stardimaksud maksab klubi, samuti registreerib teatevõistkonnad.

P.2. Vabariikliku Jüriööjooksuga seotud võistluskulud tasub klubi.

P.3. Neljapäevakute stardimaksud tasuda osavõtjatel pangaülekande kaudu või sularahas kohapeal. Pangaülekande korral enne 20.aprilli 2017.a. kehtib soodustus- 50.- eurot , see sisaldab klubi liikmemaksu ja NE-kute stardimaksu.

HOK-i üldkoosolekul 18.novembril 2016.a. otsustati:

P. 5 Kinnitada HOK-i aasta liikmemaksu suuruseks:
MN 12 ja nooremad, MN 70 ja vanemad      0.- eurot,
MN14- 20                 2.- eurot,
 MN21 – 65            20.- eurot.

       Tasuda 1.juuniks 2017.a.

 

P.6. Otsustati kehtestada 2017.a. neljapäevakute stardimaks täiskasvanutele 2.- eurot üks neljapäevak. Neljapäevakul saab võistleja võistluskaardi ainult stardimaksu tasumisel.

HOK-i  juhatus